הצהרת נגישות

אנחנו מייחסים חשיבות רבה לאפשר לכל הגולשים ליהנות מהתכנים של אתר זה ולכן עשינו את כל המאמצים להנגיש את האתר גם עבור גולשים עם מוגבלות. על פי הנתונים של עמותת "נגישות ישראל", כ 20% מהגולשים מתקשים לגלוש באתרי אינטרנט כי הם סובלים ממוגבלות כזו או אחרת המקשה על חווית הגלישה כמו בעיות מוטוריות, ליקויים קוגניטיביים, קשיי ראייה שונים ועוד. כדי להקל על אוכלוסייה זו, הנגשנו את האתר כי לשפר את חוויית הגלישה ולהפוך אותו ליותר נח, ידידותי וקל לשימוש.


תו אתר נגיש

תו "אתר נגיש" תפקידו לתת חיווי לגולשים כי מדובר באתר נגיש ושנעשו בו כל המאמצים כדי לעזור ולהקל את חוויית הגלישה עבור אוכלוסיות עם קשיים. מטרת התו גם לתת את החיווי לגולשים כי מדובר באתר נגיש וגם לעלות את המודעות לטובת נושא הנגישות. תו "אתר נגיש" הוא יוזמה משותפת של עמותת הנגישות ואיגוד האינטרנט הישראלי.

אחראיות:

אתר זה עומד בתקן בדרגה AA. בהתאם ובכפוף להנחיות של נגישות לאינטרנט: http://www.w3c.org.il/guidelines/guidelines_WCAG_2.0.html

למרות כל המאמצים שעשינו לטובת הנגשת כל דפי האתר, חשוב לציין, כי עדיין יש תכנים שלא מונגשים. אנחנו בודקים ועושים כל מה שאפשר כדי למצוא פתרונות לטובת הנגשת כל התכנים והדפים באתר הקשורים לסעיפים שעדיין לא מונגשים:

קבצי PDF - סרטוני וידאו - מצגות פלאש
  • Schwartz-Arad Surgical Center

    Schwartz-Arad Surgical Center

    Oral and Maxillofacial Surgery

About

Schwartz-Arad Surgical Center

The Schwartz-Arad Surgical Center is a private Day – Care Surgical Center for Oral and Maxillofacial surgery approved & licensed by the Israeli Ministry of Health. 
The Surgical Center, established in Ramat Hasharon in 2003, offers a range of surgical and prosthetics procedures under local and general anesthesia.

The procedures are being held on an out-patient basis or overnight accommodation if needed.

All treatments are performed by specialists using the latest and most advanced technology.

The Surgical Center, located in a beautiful & relaxing environment offers maximum discretion & privacy.

The Center is headed by Dr. Devorah Schwartz-Arad, an Oral & Maxillofacial surgeon specialist, a worldwide renowned researcher and lecturer.


Devorah Schwartz-Arad

DMD, PhD

Dr. Devorah Schwartz-Arad received her DMD and PhD degrees from the Faculty of Medicine, Hebrew University, Jerusalem/Israel. She is an Oral & Maxillofacial surgeon, and was the senior lecturer in the Department of Oral and Maxillofacial Surgery at the Maurice and Gabriela Goldschleger School of Dental Medicine, Tel Aviv University until 2008. 
Dr. Schwartz-Arad’s research focuses on immediate dental implantation, bone augmentation procedures for dental implants, the influence of smoking on the success of dental implants, and the impact of anxiety on the recovery process of patients. 
Dr. Schwartz-Arad is a member of the Specialty Examination Board for Oral and Maxillofacial Surgery, nominated by the Israel Dental Association Scientific Council, Israel. 
She is the author & the co-author of invited reviews. Europe and the United-States. 
She has been awarded several academic and professional awards, including by the Israeli Academy of Sciences and the Israel Cancer Association. 

Dr. Schwartz-Arad is the author and editor of the book "Ridge preservation & immediate implantation" published by Quintessence in 2012. 
In 2016 she published her second book "Esthetics in Dentistry"
This unique book a collaboration between 17 internationally renowned women dentist has resulted in an inspirational textbook on esthetics in modern dentistry. Illustrated with over 800 figures, this book, published by Quintessence International Berlin present
a thorough overview of various aspects of esthetics, including orthodontics and orthognathic, implantation, restoration, rehabilitation,materials, trauma, and surgery

Dr. Schwartz-Arad is the owner and senior surgeon of Schwartz-Arad Day-Care Surgical Center, Maxillo-Facial Surgery, Advanced Implantology, Periodontology & Endodontology, Ramat-Hasharon, Israel. 
Dr. Schwartz-Arad is also an active member of the European Academy of Esthetic Dentistry (EAED). 

Dr. Schwartz-Arad performs a wide range of treatments
Bone Grafts for implant purposes 
Dental Implants
Orthogenetic surgery for jaw correction 
Maxillary sinus elevation procedure 
Jaw joint problems and tooth (including wisdom tooth) extractions

I believe 
The phrase PRIMUM NON NOCERE, literally: first do not harm, expresses one of the ethical principles of medicine. For me, it is a cornerstone and constant reminder of the fact that even actions done with good intentions may have undesirable outcomes.

The principles that guide me are: Professionalism, Precision, Sterilization, Documentation, Innovation & Team Work. 

  • 1
  • 2
  • 3
Devorah Schwartz-Arad

Devorah Schwartz-Arad

DMD, PhD; Oral & Maxillofacial Surgeon
Gil Asafrana

Gil Asafrana

B.Med.Sc, D.M.D; Oral Rehabilitation Specialist
Milana Abramov

Milana Abramov

M.P.A.; Chief Nurse
Dasi Mendalson

Dasi Mendalson

Dental Assistant
Gabriela Mitzner

Gabriela Mitzner

RDH; Dental Hygienist
Riva Gal-Ad

Riva Gal-Ad

RDH; Dental Hygienist
Dr. Neimark Konstantin

Dr. Neimark Konstantin

MD Anaesthetist

Treatments:

The best way to describe a dental implant is by comparison to the natural tooth. A natural tooth consists of a root and a crown. The visible part of the tooth used for chewing is called the crown. Below the crown is the root canal, which holds the crown in place and is located within the jawbone. When a natural tooth is lost, both the crown and the root are lost. In order to replace it with a functioning tooth, a substitute root must first be fixed in place. Fundamentally, a dental implant is the new root. This “root” is fitted into the jawbone and thus replaces the missing natural root.

Dental implants come in all shapes, sizes and surface types. The selection of the most suitable implant depends on a range of factors relating to the treatment your jaw needs. Once the implant is inserted into the jaw, the surrounding bone usually requires a period of healing that is dependent on the strength of the supporting bone. Once healing is complete, a suitable structure is attached (usually by screwing into place) to provide support for the new crown or replacement tooth that will be fitted ontothis structure.
Dental implants can act as supports to remedy the lack of one or more teeth. After many years of research and work, dental implants can now offer rehabilitation for almost any problem involving missing teeth, instead of or in addition to the options described below. The tooth supported by the implant (rehabilitation) can be glued or screwed into place or be removable, but all in a way that is stable and comfortable for the patient.

There are two stages to the implant surgery

In the first stage, the surgeon drills into the jaw and inserts the implant. A number of implants can be done at the same time, or at different stages (depending on their location and the treatment plan). After the implant, there is a waiting period of a few months so that the implants can fuse with the bone.
During this period, patients will be fitted with temporary removable dentures or a temporary bridge so that they can continue living normally. They must come for observation to enable the physician to check that the implant is healing properly and prevent any complications.

*The second stage – exposing the implants: patients are not required to take any drugs before thissurgical procedure (done under local anesthetic). First a panoramic X-ray of the mouth is taken. About 3 weeks later, it is possible to continue to the next stage – with your dentist – and this is the rehabilitation stage. The rehabilitation work involves the physician fitting a crown, bridge or denture, followed by a series of appointments during which the physician takes imprints and measurements of the mouth in order to adjust the replacement teeth at various stages of their manufacture. These sessions are essential to ensure that the new teeth are a match in every respect – size, shape, color and location – for the healthy teeth and the unique structure of each patient’s mouth. 
*Sometimes, implants are left exposed with temporary healing covers. In this case the surgical stage to expose the implants is not needed, all that is required is a check after the proper X-ray is taken.
The insertion of dental implants requires sufficient bone to hold the implant in place and ensure long term success. Where teeth are missing, the jaw bone degenerates and is absorbed over time. This situation leads to depleted bone (in terms of quality and quantity) and even missing bone, so that no dental implants can be inserted. 
In such cases, bone grafts are required during or before the implant procedure.
Today, we have various means of building bone at our disposal. These treatments make it possible to insert dental implants of the correct length and diameter, while also permitting optimum functional and aesthetic restoration. There is a wide range of bone grafts and techniques for implanting them.
Dr. Schwartz-Arad’s long experience means that she can help you choose the most suitable bone graft and implant technique for your particular case.

Below are details of the most common methods of bone reconstruction:

Augmentation with Bone substitutes (Guided regeneration) 

Recent technological developments combine the use of various materials that stimulate and propagate the production of bone by the patient’s own body cells. Bone substitutes can be taken from a number of sources: the patient’s own body, other animal or synthetic sources.

Maxillary Sinus Elevation/Augmentation
The sinuses are air spaces located over the upper jaw and the back teeth (to right and left). After the extraction of teeth from the upper jaw, there is a process of bone absorption, which causes the floor of the sinus to “approach” the oral cavity. This makes the insertion of dental implants more difficult because there is insufficient bone to anchor the implants. (If we try to insert an implant in this situation, it will break through the sinus floor directly into the sinus.) In order to overcome this problem, the
sinus floor must be pushed upwards (further away from the oral cavity), so that bone replacement can be implanted in the extra space, giving us sufficient bone height to insert the dental implants.
Dr. Schwartz-Arad has been performing this procedure successfully for many years. The results are relatively pain-free, can be successfully predicted, and permit the insertion of dental implants in the upper mandible where previously there was insufficient bone.

Thickening the maxillary arch – bone grafts

In certain cases, the maxillary arch has been significantly absorbed and bone grafts are needed to restore the height and depth that have been lost. This procedure is usually done under general anesthesia, using autografts - bone taken from the patient’s own body, generally from elsewhere in the mouth (most commonly from the chin area or behind the wisdom teeth), is implanted and fixed in place.
Dental Extractions & Tooth Exposure

What is an impacted tooth?

For most individuals a complete set of teeth consists of 32 teeth – 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw. However, in most cases, the mouth has insufficient room for all these teeth to have space for functioning and proper cleaning. When a tooth cannot erupt fully to perform its chewing function, it is called an impacted tooth. The most important aspect of this situation is the inability to clean the area around this tooth, which also affects the cleaning of the second molar (the tooth just in front of the wisdom tooth). This can lead to numerous problems, including dental caries and gum and bone diseases. A special X-ray is usually taken of the Oral and Maxillofacial region to determine whether the wisdom teeth are impacted. Teeth can be impacted in a number of ways:

Impaction in the soft tissue:

There is not enough room for the gums to retreat as happens when other teeth erupt properly. In this condition the impacted tooth is covered only by soft (gum) tissue, making it impossible to clean the whole area, including the second molar just in front of the wisdom tooth.

Partial impaction in the bone:

This occurs when the lack of room for the wisdom tooth to erupt is more significant. The wisdom tooth is partly covered by surplus gum and partly by the jawbone. The wisdom tooth is not functional in the chewing process and cannot be cleaned, leading in many cases to mouth infections.

Full impaction in the bone:

This occurs when there is no room for the wisdom tooth to erupt. The wisdom tooth is completely covered by gum and bone, remains completely under the gums and jawbone, and cannot be seen in the oral cavity.

What is the best age for extracting wisdom teeth?

For some patients the best age for extraction is 11-12 years, while in other cases we recommend waiting until the age of 17-18. The younger the patient - in the teens or early twenties - the faster and more predictable the recovery and healing, with very minor risk of complications. Research shows that recovery is better when the teeth are extracted before any problems or infections appear. Dr. Schwartz-Arad and her team will discuss with you whether or not your wisdom teeth should be extracted. You will receive a full explanation of the reasons for extraction and potential treatment plans.
They will also explain the consequences of treating or not treating this condition.
Why should I have a wisdom tooth extracted?
Every impacted tooth is considered abnormal. The treatments envisaged are extraction, exposure, eruption into the oral cavity, or long term observation. If there is insufficient space for the tooth to erupt, the wisdom tooth is impacted. This can lead to a number of problems, including infections, damage to the adjacent tooth, gum disease, damage to the nerve due to the formation of a cyst or growth, and overcrowding of the front teeth. These problems become more frequent after the age of 25.

What if I don’t have the impacted tooth extracted at a young age?

If you don’t have an impacted wisdom tooth extracted during your teens or early twenties, you could have problems later in life. Extraction at an older age is more difficult for the patient, the healing time is longer, and the rate of complications is higher. Moreover, the longer you wait, the greater the probability of damage to the nerve and adjacent teeth. Treating complications at a later age is more complex and less predictable. It is not always necessary to extract a fully impacted wisdom tooth.
Periodic examination following a consultation with Dr. Schwartz-Arad could be sufficient if there are no other complaints or symptoms, and there is no evidence of disease. In such cases, patients are advised to wait until local symptoms appear, and they may never do so. If they do, the options for treatment will be examined during further consultations.

What will happen on the day of extraction?

The type of anesthesia (local, conscious sedation or full anesthetic) depends mainly on the patient wishes, level of anxiety and the extent of the treatment (one wisdom tooth or all four to be extracted). Comprehensive advice and explanations will be given when the treatment plan is determined. Medication will be given on the day (depending on the case) to reduce anxiety and also to reduce swelling and pain after the treatment. The duration of the treatment depends on the number of teeth to be extracted and the type of anesthesia. Usually a responsible adult must accompany the patient, particularly in the case of full anesthetic. Dr. Schwartz-Arad’s extensive experience and the advanced technology used enable you to get through the extractions in a comfortable, non- hreatening way, followed by rapid healing with a minimum of side effects such as pain and discomfort, which sometimes follow this procedure. You will be given careful instructions to ensure that the healing process is as short as possible and to avoid any unnecessary complications. Follow-up visits will be arranged if needed.
Orthognathic Surgery (to correct the alignment between the jaws) is required when the upper and lower jaw are not in alignment.

Orthognathic Surgery is required when the upper and lower jaw and/or teeth are not properly aligned or do not close correctly according to the jaw. In most cases there is some distortion of the face, so that the patient looks different. The problem is usually particularly noticeable when looking at the profile, which shows that either the upper or lower jaw is abnormally jutting or receding. Corrective surgery is done in those cases where standard orthodontic treatment cannot solve the problem. The procedure is carried out in two stages. First the teeth undergo orthodontic straightening with the help of “braces”. The second stage is the actual surgery. Orthognathic Surgery not only considerably improves the appearance of the face, it also means that the teeth close properly, ensuring more effective chewing.

Who needs Orthognathic Surgery?

Orthognathic Surgery is effective for people whose jaws do not close properly or are not correctly aligned. The jaws grow gradually and in some cases the development of the upper jaw does not match that of the lower jaw. The result could be problems with chewing, speaking, oral health and appearance. Injury to the jaws as well as congenital defects can affect their positioning and shape. While orthodontic treatment alone can treat problems of closure and overbite when it is just a matter of moving the teeth, Orthognathic Surgery is required when orthodontic treatment is not sufficient.

In which cases can Orthognathic Surgery help?
Difficulties with chewing, biting or swallowing
Speech problems
Chronic pain in the jaw or jaw joint
“Overbite” – the upper and lower teeth are not in contact when the mouth is closed
The lower jaw is protruding or receding
Breathing problems
Active effort is required to close the upper and lower lips (“lip incompetence”)
Lack of facial symmetry

Any of these conditions may appear at birth or be acquired as a genetic trait, due to environmental influence or as the result of trauma/injury. Before starting any treatment, suitable X-ray photos must be taken, followed by a consultation and comprehensive examination by an orthodontist, surgeon and general dentist. During the consultation, you must ask all the questions that come into your head. Once you have all the information about all the aspects of the treatment and rehabilitation, you can sit down with the professional team to make a final decision.

The technology of Orthognathic Surgery


Dr. Schwartz-Arad uses the latest computerized methods and models to illustrate the exact surgical approach to your specific case. The comprehensive use of facial X-rays, together with imaging software, shows you the expected improvement in your bite and jaw alignment following the surgery. All this helps you to understand the surgical process, its scope and the expected benefits, before surgery even begins. Other treatment options, depending on the case, will be discussed when deciding the treatment plan.

Maxillary sinus elevation procedure

The sinuses are air spaces located over the upper jaw and the back teeth (to right and left). After the extraction of teeth from the upper jaw, there is a process of bone absorption, which causes the floor of the sinus to “approach” the oral cavity. This makes the insertion of dental implants more difficult because there is insufficient bone to anchor the implants. (If we try to insert an implant in this situation, it will break through the sinus floor directly into the sinus.) In order to overcome this problem, the
sinus floor must be pushed upwards (further away from the oral cavity), so that bone replacement can be implanted in the extra space, giving us sufficient bone height to insert the dental implants. Dr. Schwartz-Arad has been performing this procedure successfully for many years. The results are relatively pain-free, can be successfully predicted, and permit the insertion of dental implants in the upper mandible where previously there was insufficient bone.
Jaw joint problems

There are various causes of jaw joint problems. The most common are: erosion and clenching of teeth, tightening of the jaw muscles that press on the jaw joints, and damage to the joints following an accident or illness. Whatever the cause, the condition can lead to difficulties with chewing due to poor closure of the teeth, pain, “clicking”, scraping sounds when opening the mouth, or restricted ability to open the mouth. Jaw joint problems produce a whole range of symptoms. It is important to be aware of tightening, scraping or tooth erosion; head and neck pains; muscle pain and/or stiffness around the jaw muscle on rising in the morning; severe pain when clenching the teeth or at times of mental stress; “clicking” or scraping sounds when opening the mouth, with or without restricted ability to open the mouth; inability to bring the top and bottom teeth into contact when closing the mouth; changes in jaw closure over time; difficulty in chewing and grinding food; sensitivity, loss or breakage of teeth. It is also important to check whether there was any previous injury to the head and neck area or the jaws, and if there are similar or different problems with other joints (hands, feet etc.). Understanding the cause of the problem will help you to understand the solution.
Treatment: There are several treatment options. Dr. Schwartz-Arad will find the optimal treatment to improve thealignment and function of your jaws, using computer simulations to show you the expected outcome of surgery.

Prosthodontics
This field of expertise focuses on the design and creation of restoration and/or replacement of teeth. The Prosthodontist is responsible for the Smile appearance as well as function of the mouth. 

All treatments, especially complex ones should start with a prosthodontic architectural design of the expected outcome, this can be performed using a clinical mockup or a digital design. According to that Design the proper treatment is planned. 

The treatment may include Crowns, Bridges, Aesthetic porcelain veneering of teeth, and implant supported restoration. In complex cases, where implants are advised, a careful plan of the optimal positioning and loading is devised to support the exact chosen final prosthetic design.

Today, the Digital assisted 3D planning allows us to control the placement of implants during surgery using a digitally guided implant placement where an immediate 3D-Digitally manufactured restoration can be placed. 

These cases are performed by a team of specialists in the field of Oral-Surgery & Prosthodontology, a Master Dental-Technician and may also include other specialist in the Dental and Medical fields.
Endodontics
Endodontists are dentists who specialize in Root Canal Treatment in cases of pulp (nerve) diseases. Root canal treatment is one of the most common procedures where the endodontist remove the damaged nerve while saving the tooth. This surgery involves removing the end of the root to eliminate an infected area (might be a cyst) which is placed beyond the root, and treating the root canals from the end. The Treatment is usually done under local anesthesia.

Exact diagnosis is necessary to distinguish between the various elements in root canal treatment: These include locating cracks in the crown and in the root, removing structures, screws and posts, removing/bypassing broken devices, calcified canals, locating other canals, treating infections in the tooth, sealing perforations, absorption, treating imperfectly developed teeth and treating teeth with complex morphology (anatomy).

Treating teeth after injury:
When young and permanent teeth are damaged at the time when the roots are not fully developed and the root walls are shorter and thinner, the future of the tooth and the future development of the jaw are put at risk. In these challenging situations, there are several possible treatments to enable the roots to continue developing such as performing a type of “resuscitation” to help the roots continue their development or opening the root for sealing. 

Non-vital tooth lightening: 
It known that after root canal treatment, teeth tend to change color. Various materials can be used to lighten the tooth color.
Dental Hygiene
Dental Hygienist
The Dental Hygienist plays a vital part in the dental clinic. This service is very important for maintaining, and oral health education. Important also in prevention and early detection of oral lesions and other oral diseases.

Some of the Dental Hygienist procedure are:

Examination of the teeth and gums
Prophylaxis - polishing teeth and removing extrinsic stains
Treatment and prevention of periodontal disease
Polishing of restorations fillings
Removing sutures and dressings after periodontal surgery
Dental education - Oral hygiene instruction for a daily regime in order to maintain oral health
Nutrition counseling

It is very important to visit the Dental Hygienist on a regular basic.

Medical Tourism

  • 1
The Schwartz-Arad Surgical Center is a private Day – Care Surgical Center for Oral and Maxillofacial surgery approved & licensed by the Israeli Ministry of Health. The Surgical Center, established in Ramat Hasharon in 2003, offers a range of surgical and prosthetics procedures under local and general anesthesia.

The procedures are being held on an out-patient basis or overnight accommodation if needed. All treatments are performed by specialists using the latest and most advanced technology. The Surgical Center, located in a beautiful & relaxing environment offers maximum discretion & privacy.

The Center is headed by Dr. Devorah Schwartz-Arad, a specialist of Oral & Maxillofacial surgery, a worldwide known researcher and lecturer. 

The Schwartz-Arad Surgical Center also provide medical truism service which may include either the necessary medical treatment or a complete full package including the visit to Israel. Throughout the treatment, the patient is personally assisted by a member of the Surgical Center staff who speaks his/her language (Russian, German, Arabic and English) and who accompanies the whole process with the necessary medical explanations and handles the administrative aspects. We offer a dynamic tailor-made package adapted to the patient’s needs. The patient is accompanied throughout the whole process by our medical & administrative staff.

Please fill in the following form:

Address:

Derech Rishonim 62, Ramat HaSharon
Email is must
Invalid email
First name is must
Last name is must
Phone is must